Ảnh có giấy phép Creative Commons

Những gì được cho phép? 👌

Bạn có thể sử dụng miễn phí tất cả các ảnh trên Pexels. Trong khi hầu hết các ảnh được phát hành theo giấy phép Pexels, một số ảnh lại có giấy phép Creative Commons Zero (CC0). Hai giấy phép này tương tự nhau và cho phép bạn:
Sử dụng miễn phí tất cả các ảnh cho mục đích thương mại và phi thương mại.
Không nhất thiết phải ghi nguồn cho nhiếp ảnh gia hoặc Pexels nhưng chúng tôi luôn đánh giá cao hành động đó.
Bạn có thể chỉnh sửa và áp dụng ảnh theo ý muốn.
Tất cả các ảnh có giấy phép Creative Commons Zero đều được đánh dấu "CC0" trên trang ảnh. Giấy phép CC0 được phát hành bởi tổ chức phi lợi nhuận Creative Commons. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Creative Commons và giấy phép của họ trên trang giấy phép chính thức.


Popular Creative Commons Images

Free Người Phụ Nữ Mặc áo Khoác đen đứng Cạnh Bức Tường Trắng Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về áo len, đàn bà, dệt kim Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về cao, chim, chuyến bay Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bạc hà, bắn dọc, Bồ Đào Nha Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bắn dọc, bàn gỗ, chăm học Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bàn, bánh mỳ, bánh ngọt Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bắn dọc, các tòa nhà, đậu Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng mặt trời, bát, bóng Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng, bậc thang, biểu hiện Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bánh mỳ, cánh đồng, cỏ Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về 24mm, căn nhà, cửa sổ Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về áo sơ mi, bắn dọc, Chân dung Stock Photo
Free Người Phụ Nữ Mặc áo Khoác đen đứng Cạnh Bức Tường Trắng Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về áo len, đàn bà, dệt kim Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về cao, chim, chuyến bay Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bạc hà, bắn dọc, Bồ Đào Nha Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bắn dọc, bàn gỗ, chăm học Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bàn, bánh mỳ, bánh ngọt Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bắn dọc, các tòa nhà, đậu Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng mặt trời, bát, bóng Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng, bậc thang, biểu hiện Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bánh mỳ, cánh đồng, cỏ Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về 24mm, căn nhà, cửa sổ Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về áo sơ mi, bắn dọc, Chân dung Stock Photo
Free Người Phụ Nữ Mặc áo Khoác đen đứng Cạnh Bức Tường Trắng Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về cao, chim, chuyến bay Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bánh mỳ, cánh đồng, cỏ Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về áo sơ mi, bắn dọc, Chân dung Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bắn dọc, các tòa nhà, đậu Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng, bậc thang, biểu hiện Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về 24mm, căn nhà, cửa sổ Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bàn, bánh mỳ, bánh ngọt Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về áo len, đàn bà, dệt kim Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng mặt trời, bát, bóng Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bạc hà, bắn dọc, Bồ Đào Nha Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bắn dọc, bàn gỗ, chăm học Stock Photo
Free Người Phụ Nữ Mặc áo Khoác đen đứng Cạnh Bức Tường Trắng Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về cao, chim, chuyến bay Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bánh mỳ, cánh đồng, cỏ Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về áo sơ mi, bắn dọc, Chân dung Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bắn dọc, các tòa nhà, đậu Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng, bậc thang, biểu hiện Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về 24mm, căn nhà, cửa sổ Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bàn, bánh mỳ, bánh ngọt Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về áo len, đàn bà, dệt kim Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về ánh sáng mặt trời, bát, bóng Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bạc hà, bắn dọc, Bồ Đào Nha Stock Photo
Free Ảnh lưu trữ miễn phí về bắn dọc, bàn gỗ, chăm học Stock Photo