Còn 1 ngày · Thứ sáu, Thg 11 15, 2019
The World Around You
Bên đưa ra thử thách VideoAsk by Typeform
GoPro Hero 8 (USD$399.99 value)
The Pexels curation team will choose the best video to win a GoPro Hero 8 camera (USD$399.99 value).
Bạn đã sẵn sàng chiến thắng thử thách chưa?
Gửi video của bạn Gửi video của bạn
220 nhà quay phim khác đã tham gia thử thách này
Thử thách
We want to see your best videos of the world around you—show us your local culture! From fashion to food to city streets, this contest is about videos that show what everyday life and culture are like in your community.

Typeform is sponsoring this video challenge to celebrate the launch of VideoAsk, a new way for businesses and brands to connect to their audiences using the power of video. Pexels has teamed up with VideoAsk to bring our beautiful video library to their platform—find out more here. The winner will get to take home a GoPro Hero 8 to shoot more video wherever they go.
Mẹo & Điều kiện
  1. Mỗi video được gửi đi cho đến 15 Thg 11 11:20 đều có thể tham gia thử thách này.
  2. Bạn có thể tải lên bao nhiêu video liên quan tùy ý để tăng cơ hội chiến thắng.
  3. Tất cả video phải được công bố theo Giấy phép Pexels và có thể được dùng miễn phí.
  4. Chỉ tải lên video của riêng bạn.
Video truyền cảm hứng
Đơn vị tổ chức
VideoAsk by Typeform
Effortlessly create video forms that are 10x more personal.
Truy cập trang web
Nhà quay phim (220)
Choose your language: English Português Español Català Deutsch Italiano Français Svenska Bahasa Indonesia Polski 日本語 繁體中文 简体中文 한국어 ภาษาไทย Nederlands Magyar Tiếng Việt Čeština Dansk Suomi Українська Ελληνικά Română Norsk Slovenčina Türkçe Русский