Còn 20 ngày · Thứ tư, Thg 10 09, 2019
People at Work
Bên đưa ra thử thách Pexels
$250 cash prize
The Pexels curation team will select one winner to receive a $250 cash prize.
Bạn đã sẵn sàng chiến thắng thử thách chưa?
Gửi video của bạn Gửi video của bạn
26 nhà quay phim khác đã tham gia thử thách này
Thử thách
What does a modern office look like? We want to see your videos showing people at work — whether that's in an office setting or freelancers collaborating at a coffee shop table. The most authentic video capture of workplace life will win a cash prize!
Mẹo & Điều kiện
  1. Mỗi video được gửi đi cho đến 09 Thg 10 23:59 đều có thể tham gia thử thách này.
  2. Bạn có thể tải lên bao nhiêu video liên quan tùy ý để tăng cơ hội chiến thắng.
  3. Tất cả video phải được công bố theo Giấy phép Pexels và có thể được dùng miễn phí.
  4. Chỉ tải lên video của riêng bạn.
Video truyền cảm hứng
Đơn vị tổ chức
Pexels
Nhà quay phim (26)
Tất cả thử thách
Còn 20 ngày · Thứ tư, Thg 10 09, 2019
People at Work
Choose your language: English Português Español Català Deutsch Italiano Français Svenska Bahasa Indonesia Polski 日本語 繁體中文 简体中文 한국어 ภาษาไทย Nederlands Magyar Tiếng Việt Čeština Dansk Suomi Українська Ελληνικά Română Norsk Slovenčina Türkçe Русский