รูปภาพ Creative Commons

สิ่งใดที่ได้รับอนุญาต 👌

ภาพถ่ายทั้งหมดบน Pexels สามารถนำไปใช้ฟรี ในขณะที่ภาพถ่ายส่วนใหญ่ถูกเผยแพร่ภายใต้การอนุญาตสิทธิ์ใช้งาน Pexels ภาพถ่ายบางส่วนนั้นได้รับการคุ้มครองโดยการอนุญาตสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons Zero (CC0) การอนุญาตสิทธิ์ใช้งานทั้งสองนั้นคล้ายกัน และอนุญาตให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ได้:
ใช้ภาพถ่ายทั้งหมดฟรีสำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์
เราจะยินดียิ่งหากคุณให้เครดิตช่างภาพหรือ Pexels แต่ไม่ถือเป็นข้อบังคับ
คุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามที่คุณต้องการ
ภาพถ่ายทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองโดยการอนุญาตสิทธิ์ใช้งาน Creative Commons Zero จะมีเครื่องหมาย "CC0" บนหน้าภาพถ่าย การอนุญาตสิทธิ์ใช้งาน CC0 ถูกเผยแพร่โดยองค์กรไม่แสวงหากำไร Creative Commons คุณสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Creative Commons และการอนุญาตสิทธิ์ใช้งานได้ที่หน้าการอนุญาตสิทธิ์ใช้งานอย่างเป็นทางการ


Popular Creative Commons Images

Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การถ่ายภาพแฟชั่น, การเดิน, ขนาดใหญ่ Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ hatta, การขับขี่, การเดินทางบนถนน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ dryfruites, flatlay อาหารเช้า, กราโนล่า Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ กลางแจ้ง, การท่องเที่ยว, การผจญภัย Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ orange_background, การถ่ายภาพทิวทัศน์, การท่องเที่ยว Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การท่องเที่ยว, ถนนที่คดเคี้ยว, ภูเขา Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ ช่อดอกไม้, ดอกไม้, ต้นไม้ Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ ข้างใน, คลาสสิก, ภายใน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ คน, ตึก, ทางเท้า Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การถ่ายภาพแฟชั่น, นั่ง, นามธรรม Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การกระทำ, การผจญภัย, การแข่งขัน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การถ่ายภาพแฟชั่น, การเดิน, ขนาดใหญ่ Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ hatta, การขับขี่, การเดินทางบนถนน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ dryfruites, flatlay อาหารเช้า, กราโนล่า Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ กลางแจ้ง, การท่องเที่ยว, การผจญภัย Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ orange_background, การถ่ายภาพทิวทัศน์, การท่องเที่ยว Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การท่องเที่ยว, ถนนที่คดเคี้ยว, ภูเขา Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ ช่อดอกไม้, ดอกไม้, ต้นไม้ Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ ข้างใน, คลาสสิก, ภายใน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ คน, ตึก, ทางเท้า Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การถ่ายภาพแฟชั่น, นั่ง, นามธรรม Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การกระทำ, การผจญภัย, การแข่งขัน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การถ่ายภาพแฟชั่น, การเดิน, ขนาดใหญ่ Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ dryfruites, flatlay อาหารเช้า, กราโนล่า Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ orange_background, การถ่ายภาพทิวทัศน์, การท่องเที่ยว Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การท่องเที่ยว, ถนนที่คดเคี้ยว, ภูเขา Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ ช่อดอกไม้, ดอกไม้, ต้นไม้ Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ คน, ตึก, ทางเท้า Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การกระทำ, การผจญภัย, การแข่งขัน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ hatta, การขับขี่, การเดินทางบนถนน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ ข้างใน, คลาสสิก, ภายใน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ กลางแจ้ง, การท่องเที่ยว, การผจญภัย Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การถ่ายภาพแฟชั่น, นั่ง, นามธรรม Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การถ่ายภาพแฟชั่น, การเดิน, ขนาดใหญ่ Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ dryfruites, flatlay อาหารเช้า, กราโนล่า Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ orange_background, การถ่ายภาพทิวทัศน์, การท่องเที่ยว Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การท่องเที่ยว, ถนนที่คดเคี้ยว, ภูเขา Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ ช่อดอกไม้, ดอกไม้, ต้นไม้ Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ คน, ตึก, ทางเท้า Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การกระทำ, การผจญภัย, การแข่งขัน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ hatta, การขับขี่, การเดินทางบนถนน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ ข้างใน, คลาสสิก, ภายใน Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ กลางแจ้ง, การท่องเที่ยว, การผจญภัย Stock Photo
Free คลังภาพถ่ายฟรี ของ การถ่ายภาพแฟชั่น, นั่ง, นามธรรม Stock Photo