Fotografii Pentru Interogarea Tehnologia Informației