Tuấn Kiệt Jr.

Tuấn Kiệt Jr.

Obserwuj
Wesprzyj

"Ta nguyện khuynh thiên hạ để đổi lấy nụ cười thật tình của ngươi".