Εικόνες Creative Commons

Τι επιτρέπεται; 👌

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν όλες τις φωτογραφίες στο Pexels. Αν και οι περισσότερες φωτογραφίες που διατίθενται υπόκεινται στην άδεια χρήσης Pexels, ορισμένες φωτογραφίες καλύπτονται από την άδεια χρήσης Creative Commons Zero (CC0). Και οι δύο άδειες χρήσης είναι παρόμοιες και σας επιτρέπουν να κάνετε τα εξής:
Χρησιμοποιήστε όλες τις φωτογραφίες δωρεάν για εμπορικούς και προσωπικούς σκοπούς.
Η αναφορά του φωτογράφου ή του Pexels δεν είναι απαραίτητη, αλλά εκτιμάται δεόντως.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να προσαρμόσετε τις φωτογραφίες όπως θέλετε.
Όλες οι φωτογραφίες που καλύπτονται από την άδεια χρήσης Creative Commons Zero επισημαίνονται με την ένδειξη "CC0" στη σελίδα φωτογραφιών. Η άδεια χρήσης CC0 εκδόθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Creative Commons. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό Creative Commons και την άδεια χρήσης του στην επίσημη σελίδα άδειας χρήσης.


Popular Creative Commons Images

Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με background, lifestyle, minimal Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με γυναίκα, κατακόρυφη λήψη, κομψός Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αίγλη, Άνθρωποι, αυγή Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με άμμος, καλοκαίρι, κατακόρυφη λήψη Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με lookglass, rock, άγαλμα Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με ημισέληνος, κατακόρυφη λήψη, λήψη από χαμηλή γωνία Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με άνθη κερασιάς, ανθίζω, άνθος Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αδειάζω, αυτοκινητόδρομος, βουνά Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με minimal, άθλημα, Άνθρωποι Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αρχιτεκτονική, ασφάλεια, είσοδος Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με ζώο, κατακόρυφη λήψη, κατοικίδιο Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αγάπη, άμμος, γυναίκα Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με background, lifestyle, minimal Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με γυναίκα, κατακόρυφη λήψη, κομψός Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αίγλη, Άνθρωποι, αυγή Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με άμμος, καλοκαίρι, κατακόρυφη λήψη Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με lookglass, rock, άγαλμα Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με ημισέληνος, κατακόρυφη λήψη, λήψη από χαμηλή γωνία Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με άνθη κερασιάς, ανθίζω, άνθος Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αδειάζω, αυτοκινητόδρομος, βουνά Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με minimal, άθλημα, Άνθρωποι Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αρχιτεκτονική, ασφάλεια, είσοδος Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με ζώο, κατακόρυφη λήψη, κατοικίδιο Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αγάπη, άμμος, γυναίκα Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με background, lifestyle, minimal Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με minimal, άθλημα, Άνθρωποι Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με άμμος, καλοκαίρι, κατακόρυφη λήψη Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αγάπη, άμμος, γυναίκα Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με άνθη κερασιάς, ανθίζω, άνθος Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με γυναίκα, κατακόρυφη λήψη, κομψός Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αρχιτεκτονική, ασφάλεια, είσοδος Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με lookglass, rock, άγαλμα Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αδειάζω, αυτοκινητόδρομος, βουνά Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αίγλη, Άνθρωποι, αυγή Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με ζώο, κατακόρυφη λήψη, κατοικίδιο Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με ημισέληνος, κατακόρυφη λήψη, λήψη από χαμηλή γωνία Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με background, lifestyle, minimal Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με minimal, άθλημα, Άνθρωποι Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με άμμος, καλοκαίρι, κατακόρυφη λήψη Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αγάπη, άμμος, γυναίκα Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με άνθη κερασιάς, ανθίζω, άνθος Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με γυναίκα, κατακόρυφη λήψη, κομψός Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αρχιτεκτονική, ασφάλεια, είσοδος Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με lookglass, rock, άγαλμα Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αδειάζω, αυτοκινητόδρομος, βουνά Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με αίγλη, Άνθρωποι, αυγή Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με ζώο, κατακόρυφη λήψη, κατοικίδιο Stock Photo
Free Δωρεάν στοκ φωτογραφιών με ημισέληνος, κατακόρυφη λήψη, λήψη από χαμηλή γωνία Stock Photo